dd

For English go here

I 1982 etablerte International Dance Committee – ITI, Unesco, den internasjonale Dansens Dag som en markering av all dans. Målet med dagen er å løfte frem verdien av dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet, samt jobbe for å gi dans et bredere publikum. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme. Vi som jobber med Dansens Dager ønsker at feiringen skal tilhøre hele landet og er opptatt av å gi plass til alle, uansett dansesjanger, alder og politisk, kulturell eller religiøs tilhørighet. Dansens Dager har i flere år fungert som en møteplass for forskjellige dansemiljøer, grupperinger og enkeltpersoner.

Dagen er lagt til 29. april som er fødselsdagen til den franske danseren Jean-Georges Noverre (1727 - 1810) som regnes som grunnleggeren av den moderne ballett. I Norge døpte vi om arrangementet til Dansens Dager i 2010 siden vi alltid feirer dagen over flere dager.

Danseinformasjonen er nasjonal koordinator av Dansens Dager og samler hvert år alle aktiviteter til et nasjonalt på program. Vi sender også ut nyhetsmail og pressemeldinger, knytter samarbeidspartnere til prosjektet, administrerer Dansens Dagers hjemmeside og SoMe, velger ambassadør og produserer årets dans.


Danseinformasjonen er også lokal organisator i Oslo hvor vi blant annet avvikler offisiell åpning av dagene, Åpen Scene, Dans i Bybildet, Scenehuset - Opplev en dansekunstners hverdag og inngår i forskjellige samarbeid med andre aktører/prosjekter under dagene.

Ler mer om Dansens Dager i vår Q & A

 


 

International Dance Day

In 1982 the Dance Committee of the ITI founded International Dance Day to be celebrated every year on the 29th April, anniversary of Jean-Georges Noverre (1727-1810), the creator of modern ballet.

The intention of the «International Dance Day Message» is to celebrate dance, to revel in the universality of this art form, to cross all political, cultural and ethnic barriers and bring people together with a common language - dance.

In Norway we have celebrated this UNESCO day since 1999 and Dance Information Norway is the national coordinator for the celebration. We have a range of tasks in connection to the International Dance Day, for example arranging the performance “Åpen Scene” and the official opening in Oslo. We also produce a national program with an overview of all activities nation wide. In addition we select an ambassador every year and produce the official “Dance Day Dance”.